line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

АКТУЕЛНОСТИ

      

Mеђулабораторијског испитивања воде за пиће 2008

Лабораторија за Санитарну хемију као лабораторија која је акредитована по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 учествовала је у Програму међулабораторијског испитивања воде за пиће 2008 -Пројекат Европске уније којим управља Европска агенција за реконструкцију. По исказаним резултатима лабораторија за Санитарну хемију Института за јавно здравље Ниш  показала је да спада у три најбоље лабораторије у Србији.

 

Узорак: Вода за пиће
Анализирани параметри: Zn, Cu, Fe, Mn, Cd, Ni, Cr, Pb

 

Параметар

Наш резултат

Тачан резултат
(номинал)

Z-scor

Цинк

0,386

0,388

-0.06

 

0,394

0,388

0.17

Бакар

1,093

1,067

0.49

 

0,845

0,817

0.5

Гвожђе

0,863

0,8025

0.65

 

0,692

0,6325

0.88

Манган

0,106

0,103

0.53

 

0,103

0,103

0.0

Кадмијум

0,091

0,098

-1.03

 

0,105

0,098

0.99

Никл

1,416

1,362

0.3

 

1,432

1,362

0.37

Хром

2,032

2,036

-0.02

 

1,727

1,706

0.13

Олово

1,367

1,418

-0.57

 

1,136

1,168

-0.39

 

Графикон 1. Z-score

 

Из табеле и графикона се види да су сви наши  резултати апсолутно поуздани јер имају Z-scor у  границама поузданих резултата.