line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
КОНТАКТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

 

Булевар др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш
  018/4226-384, 018/4226-448 Fax: 018/4225-974

info@izjz-nis.org.rs

В.Д. Директора:
Доц. др Миодраг Стојановић
Телефон: 018/4234-451
e-mail: mstojanovic@izjz-nis.org.rs

 

Помоћник директора за наставу и научно истраживачки рад :
Проф. др Маја Николић
Телефон:018/4226-384 локал 140
e-mail: mani@junis.ni.ac.rs

Саветник директора за план и анализу :
Проф. др Драган Богдановић
Телефон:018/4204-016
e-mail: draganbogdanovic@gmail.com

Саветник директора за kвалитет :
мр сц. мед др Роберта Марковић
Телефон: 018/4533-903
e-mail: kvalitet@izjz-nis.org.rs
Саветник директора за економско финансијске правне техничке и друге сличне послове :
Ирена Бошковић, дипл. економиста
Телефон: 018/4533-904
e-mail: racunovodstvo@izjz-nis.org.rs
1. Центар за промоцију здравља

Начелник Центра:
Мр. сци др Чедомир Шагрић
Телефон: 018/4226-384 лок 135
e-mail: promocija@izjz-nis.org.rs

1.1. Одсек за промоцију здравља у заједници
Шеф:
Мр. сци др Чедомир Шагрић
телефон: 018/4226-384 лок 135

1.2. Одсек за здравствену едукацију
Шеф:
Доц. др Оливера Радуловић
телефон: 018/4226-384 лок 102

1.3. Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем
Мр. сци др Ана Стефановић
e-mail: skrining@izjz-nis.org.rs
2. Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите

Начелник Центра:
Мр сц. мед др Драган Николић
Телефон:018/4536-299
e-mail: gagisoc@gmail.com

2.1. Одсека  за  анализу, планирање и организацију здравствене заштите
Шеф:
Др. Саша Ристић
Телефон:018/4536-299
e-mail:

2.2. Одсека за квалитет и економику у здравству
Шеф:
мр сц. мед др Роберта Марковић
Телефон: 018/4533-903
e-mail: kvalitet@izjz-nis.org.rs

3. Центар за информатику и биостатистику у здравству

Начелник Центра:
Проф. др Зоран Милошевић
Телефон: 018/4536-300
e-mail: zormilzoran@gmail.com

3.1. Одсек за биостатистику и анализу здравствених показатеља
Шеф: 
Мр сци др Светлана Стевић
Телефон: 018/4533-903
e-mail:

3.2. Одсек за статистику здравствене службе
Шеф:
Прим. др Мариола Стојановић
Телефон:018/4533-903
e-mail:

3.3. Одсек за здравствену информатику
Шеф:
Дипл инг Зоран Јанчић
Телефон:018/4533-903
e-mail:

4.Центар за контролу и превенцију болести

Начелник центра:
проф. др Зоран Величковић
Телефон:018/4204-020
e-mail: epidemiologija@izjz-nis.org.rs

Дежурни телефон Центра за контролу и превенцију болести

Приправни епидемиолог тел: + 381 65 411 94 16

4.1.  Одсек за масовне хроничне незаразне болести
Шеф:
прим. мр сц. мед. др Мирко Илић
Телефон: 018/4226-384 локал 152 / 153
e-mail: nezarazne@izjz-nis.org.rs

4.2.  Одсек за цревне заразне болести и здравствени надзор
Шеф:
др Михајло Спасић
Телефон: 018/4231-568
e-mail: sanitarnipregledi@izjz-nis.org.rs

4.3. Одсек за респираторне заразне болести,  оперативну евиденцију и епидемиолошку  биостатистику
Шеф:
др сц. мед. Марина Костић
Телефон: 018/4204-021
e-mail: zarazne@izjz-nis.org.rs

4.4.  Одсек за превенцију хоспиталних инфекција и клиничку епидемиологију
Шеф:
др Ивана Јанићијевић
Телефон: 018/4234-047
e-mail:

4.5.  Одсек за векторске заразне болести , зоонозе и ДДД послове
Одговорно лице: Михаило Милић
Телефон: 018/4536-961
e-mail: sluzbaddd@izjz-nis.org.rs

4.6.  Одсек за спречавање и сузбијање полнопреносивих инфекцијa
Шеф:
проф др Биљана Коцић
Телефон: 018/4539-539
e-mail:

4.7.  Одсек за имунопрофилаксу
Шеф:
Др Миодраг Перовић
Телефон: 018/4234-047
e-mail:

5.Центар за хигијену и хуману екологију

Начелник центра:
Мр. сци др Снежана Глигоријевић
Телефон: 018/4286-606 лок. 141
e-mail: higijena@izjz-nis.org.rs

 

Руководилац за организацију и маркетинг
др Лазар Бошковић , специјалиста хигијене
Телефон: 018/4286-606 лок. 141
e-mail: izjzniskomercijala@gmail.com

 

 

5.1. Одсек за пријем узорака и издавање резултата
Шеф: Зоран Милетић, виши санитарни техничар
Телефон: 018/4233-587 лок. 165; 018/4204-013

5.2. Одељење за здравствену исправност намирница-узорковање хране, предмета опште употребе, брисева
Шеф: др Јелена Ћирић, специјалиста хигијене
Телефон: 018/4233-587 лок. 142; 0648186599
e-mail: hranaizjznis@gmail.com

5.3. Одељење за хуману екологију-узорковање воде, отпадне и површинске воде, ваздуха
Шеф: др Владимир Митровић, специјалиста хигијене
Телефон: 018/4233-587 лок. 142; 0648186599
e-mail: vodezapiceizjznis@gmail.com

5.4. Одељење за санитарну хемију
Шеф: Биљана Љубеновић, дип. хемичар - специјалиста токсиколошке хемије
Телефон: 018/4233-587 лок. 164
 5.5. Одељење за санитарну микробиологију
Шеф: др Зоран Богојевић, специјалиста микробиологије
Телефон: 018/4233-587 лок. 120

5.6. Одсек за санитарну технику и санитарно-хигијенски надзор
Шеф: Др сци мед Снежана Савић, специјалиста хигијене
Телефон: 018/4233-587 лок. 138

 

 

6. Центар за микробиологију

Начелник Центра:
Проф др Бранислава Коцић
tel: + 381 18 453 88 15
faks: + 381 18 422 59 74
mob: + 381 63 41 61 51
e-mail: kocicbranislava@gmail.com

 

Дежурни телефони микробиологије:

Лаборант тел: + 381 64 88 988 24
Микробиолог лекар тел: +381 65 59 29 014


6.1 Служба за  бактериологију
Шеф Службе: проф. др Гордана Ранђеловић
Телефон: 018 4226 448 лок. 160
e-mail:

- лабораторија за копрокултуре
- лабораторија  за уринокултуре
- лабораторија за пиокултуре
- лабораторија за полно преносиве болести
- лабораторија  за инфекције респираторног тракта
- лабораторија  за антибиограме
- лабораторија за контролу стерилности
- лабораторија за имунодијагностику бактеријских инфекција

6.2  Служба за  паразитологију и микологију
Шеф Службе: проф. др Наташа Миладиновић-Тасић
Телефон: 018 4226 448 лок. 126, 178
e-mail: nmiltasic@yahoo.com

- лабораторија за паразитологију
- лабораторија   за микологију
- лабораторија   за имунодијагностику паразита и гљива

6.3. Служба  за вирусологију
Шеф Службе: проф. др Добрила Станковић Ђорђевић
Телефон: 018 4226 448 лок. 107
e-mail: domine@ptt.rs

- лабораторија за вирусне хепатите
- лабораторија за ХИВ/АИДС
- лабораторија за респираторне инфекције
- лабораторија за гастроинтестиналне инфекције
- лабораторија за полно преносиве и перинаталне инфекције

7. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове

7.1. Одељења за правне и кадровске послове, опште послове и нормативну делатност, безбедност и здравље на раду
Шеф Службе:
Дипл правник Братислав Костић
Телефон:018/4226-384 локал 124
e-mail:

7.2. Одељења за финансијску оперативу, књиговодство и фактурисање
Шеф рачуноводства:
Дипл. оецц. Наташа Филиповић
Телефон: 018/226-384 лок 113
e-mail:

7.3. Одсека за техничке и друге сличне послове
Шеф Службе:
Телефон:
e-mail:

7.4. Одсека за квалитет и набавку
Шеф Одсека:

Телефон:
e-mail: