line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

КОРИСНИЦИ УСЛУГА

 

 

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА

У оквиру Центра за хигијену и хуману екологију анализу узорака и издавање мишљења врши Служба за здравствени исправност намирница и Одељење за хуману екологију.
Анализа узорака се може вршити на основу Захтева корисника услуга , Захтева инспекцијских служби и на основу Уговора.
Узоровања може вршити стручно лице Центра или узорак може донети корисник услуга.
Пријем узорака и издавање резултата са стручним мишљењем за намирнице, предмете опште употребе и воде за пиће врши се у просторијама ИЗЈЗ на Одсеку за пријем узорака у приземљу.
Пријем узорака и издавање резултата са стручним мишљењем  за аерозагађење, површинске воде, отпадне воде и земљиште врши се у просторији бр.97 на задњем спрату.

Радно време Одсека за пријем узорака и издавање резултата је од 7:30 до 19:00., суботом од 8:00 до 11:00.

Контакт телефон: 018/204-013; тел/ фаx.018/233-587

Контакт особе:

  1. воде за пиће, намирнице и предмети опште употребе- Миодраг Павловић,виши сан.тех.
  2. аерозагађење, површинске воде , отпадне воде и земљиште -Ивковић Иван, техничар

Цене услуга су дате у важећем Ценовнику Института, за ближа обавештења контактирати
Наташу Филиповић тел. 018/226-448, 018/226-384 лок.113.