line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 

 
 
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА

 

 

 

У СУСРЕТ МЕЂУНАРОДНОМ ДАНУ БОРБЕ ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЕ И НЕЗАКОНИТЕ ТРГОВИНЕ ДРОГАМА

 

  

Овогодишњи Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама обележава се као и претходних година 26. јуна. Циљ обележавања овог дана из календара здравља је јачање сарадње и координисана акција свих актера на стварању света без злоупотребе дрога.
Овогодишњи мото Мађународног дана борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама је „Докази су јасни: инвестирајте у превенцију“.

Светски дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама 2024. нас позива на следеће активности:

 1. Подиćи свест: Повеćати разумевање ефикасности и исплативости стратегија превенције заснованих на доказима, наглашавајуćи њихов утицај на ублажавање штетности употребе дрога.
 2. Заговарајте улагања: Подстакнути веćа улагања у напоре на превенцији од стране влада, креатора политике и стручњака за спровођење закона, наглашавајуćи дугорочне предности ране интервенције и превенције.
 3. Оснажити заједнице: Опремити заједнице алатима и ресурсима за спровођење иницијатива за превенцију заснованих на доказима, подстичуćи резилијентност (отпорност) на употребу дрога и промовишуćи решења која спроводи локална заједница.
 4. Олакшати дијалог и сарадњу: Унапредити дијалог и сарадњу између заинтересованих страна како би се побољшале праксе и политике превенције засноване на доказима, подстицањем окружења која подржавају размену знања и иновација.
 5. Промовисати креирање политике засноване на доказима: Залагати се за креирање политике засноване на доказима на националном и међународном нивоу, обезбеђујуćи да су политике о превенцији злоупотребе дрога засноване на научним истраживањима и засноване на најбољим праксама.
 6. Ангажовати заједнице: Подиćи свест о важности ангажовања заједнице и њеног учешćа у осмишљавању и примени ефикасних програма превенције злоупотребе дрога, оснажујуćи заједнице да преузму примат над напорима у превенцији.
 7. Оснажити младе: Пружати младима знање, вештине и ресурсе да постану покретачи промена у својим заједницама, залажуćи се за иницијативе за превенцију злоупотребе дрога и појачавајуćи њихов допринос у дијалогу.
 8. Унапредити међународну сарадњу: Подстицати међународну сарадњу и сарадњу међу владама, организацијама и заједницама у циљу развоја и имплементације стратегија заснованих на доказима за борбу против трговине дрогом и организованог криминала, препознајуćи глобалну природу проблема злоупотребе дрога и потребу за координисаном акцијом.

 

Подаци из публикације Истраживање здравља становништва Србије 2019.
Према резултатима Истраживања неку од илегалних дрога обухваћених истраживањем (амфетамин/метафетамин, канабис, кокаин, екстази, хероин, лепак или друге испраљиве психоактивне супстанце) икада у животу је користило 4,2% становништва Србије, док је у претходних 12 месеци тај проценат износио 1,4%. Најчешће коришћена илегална дрога је канабис коју је користило 1,2% становника у претходних годину дана. Употреба осталих илегалних дрога у претходних годину дана је од 0,1% до 0,2%.
У Србији је 2022. Године (HBSC истраживање)  канабис пробало 7,8% ученика 1. разреда средњих школа и гимназија, са већом учесталошћу међу дечацима у поређењу са девојчицама.

Додатне информације можете добити на:

 1. Интернет страница International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Dostupno na: https://www.unodc.org/unodc/en/drugs/index-new.html
 2. https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_Exsum_fin_SP.pdf
 3. https://www.batut.org.rs/download/publikacije/ZdravljeStanovnistva2019.pdf
 4. https://www.batut.org.rs/download/publikacije/IstrazivanjeHBSC2022.pdf