line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

СТУДЕНТИ

 

 
 

ПРЕДАВАЊА

ВЕЖБЕ

ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СМЕР МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ ТЕХНИЧАР

Оцена из премета Епидемиологија формира се на следећи начин:
0-20 поена (редовност на предавањима, вежбама и семинарски рад)
0-40 поена–два колоквијума (тест од 20 питања и свако питање носи по 1 поен)
Максимални број поена који може да студент освоји је 60 и то је испуњен услов за оцену 6. Минимални број поена за оцену 6 је 51.

Уколико студент жели већу оцену од шестице излази на испит који полаже тако што решава тест од 20 питања). Број поена који може да оствари на испиту 0-40 поена.

У зависности од освојених поена на испиту добија се следећа оцеана:
51-60 поена -оцена 6
61-70 поена -оцена 7
71-80 поена -оцена 8
81-90 поена -оцена 9
91-100 поена-оцена 10

 

ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА МЕДИЦИНСКО ЗАКОНОДАВСТВО  ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СМЕР МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ ТЕХНИЧАР

Оцена из премета формира се на следећи начин:
0-20 поена (редовност на настави)
0-40 поена–два колоквијума (тест од 20 питања и свако питање носи по 1 поен)
Максимални број поена који може да студент освоји је 60 и то је испуњен услов за оцену 6. Минимални број поена за оцену 6 је 51.

Уколико студент жели већу оцену од шестице излази на испит који полаже тако што решава тест од 20 питања). Број поена који може да оствари на испиту 0-40 поена.

У зависности од освојених поена на испиту добија се следећа оцеана:
51-60 поена -оцена 6
61-70 поена -оцена 7
71-80 поена -оцена 8
81-90 поена -оцена 9
91-100 поена-оцена 10