line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ: Тестирање на COVID-19 на лични захтев

 

 

Серолошко тестирање на COVID-19 на лични захтев

Серолошко тестирање на SARS-Cov-2 на лични захтев грађана, применом брзих серолошких тестова (имунохроматографски тест) у нашој установи заказује се на број телефона 018/4537-247, сваког радног дана од понедељка до петка у термину од 10:00 до 12:00 часова.
Након заказивања термина, пре доласка на тестирање, треба обавити уплату од 1200,00 динара на жиро рачун који је отворен код РФЗО-а.

Закључком Владе цена тестирања странаца је промењена на 25 евра (динарска противредност према средњем курсу НБС). Ова цена се неће примењивати за стране држављане са сталним настањењем или регулисаним привременим боравком у РС као и за чланове страних дипломатских или конзуларних представништава, као и чланове њихових породица (наведене категорије ће и даље плаћати 1.200 динара).

 

Тестирање на COVID-19 (RT-PCR) на лични захтев

Тестирање на COVID-19 (RT-PCR) на лични захтев грађана, у нашој установи заказује се на број телефона 018/4537-247, сваког радног дана од понедељка до петка у термину од 10:00 до 12:00 часова
Након заказивања термина, пре доласка на тестирање, треба обавити уплату од 6000,00 динара на жиро рачун који је отворен код РФЗО-а.

Закључком Владе цена тестирања странаца је промењена на 120 евра (динарска противредност према средњем курсу НБС). Ова цена се неће примењивати за стране држављане са сталним настањењем или регулисаним привременим боравком у РС као и за чланове страних дипломатских или конзуларних представништава, као и чланове њихових породица (наведене категорије ће и даље плаћати 6.000 динара).