line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке

План јавних набавки за 2019. годину

 

____________________________________________________________

Претходна обавештења

 

____________________________________________________________

Јабне набавке отворени поступак

 

____________________________________________________________

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

____________________________________________________________

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

 

____________________________________________________________

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 1-1/2019 Гасно уље екстра лако еуро ЕЛ

 


Јавне набавке 2018

Јавне набавке АРХИВА 2017

Јавне набавке АРХИВА 2016

Јавне набавке АРХИВА 2015

Јавне набавке АРХИВА 2014, 2013