line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 

 
 
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА

 

 

 

ЗНАЧАЈ ХПВ ИМУНИЗАЦИЈЕ У ОЧУВАЊУ И УНАПРЕДЈЕЊУ ЗДРАВЉА

 

  

"Институт за јавно здравље Ниш је организовао радионицу на тему "Значај ХПВ имунизације у очувању и унапредјењу здравља - научна и стручна афирмација, позитивни исходи и бенефити за популацију". Радионица је реализована у партнерству са Домом здравља Ниш и Школском управом у Нишу а била је намењена представницима савета родитеља градских основних и средњих школа.

Предавачи и фацилитстори су били:
1. Мр сц др Зорана Дељанин, специјалиста епидемиологије, Координатор за имунизацију Нишавског и Топличког округа (ИЗЈЗ Ниш)

2. Мр сц др Чедомир Шагрић, специјалиста социјалне медицине, супспецијалиста здравственог васпитања, Начелник Центра за промоцију здравља (ИЗЈЗ Ниш)

3. Асс др сц мед Душан Симић, специјалиста гинекологије, Начелник службе за здравствену заштиту жена (Дом здравља Ниш)

4. Др Предраг Миљковић,  специјалиста педијатрије, Шеф Одељења за вакцинацију (Дом здравља Ниш)