line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

АКТУЕЛНОСТИ

      

ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА ЕКОЛОШКОГ И ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2021/2022 .ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈИ О САСТАВУ, КВАЛИТЕТУ И ЕКОЛОШКОМ СТАТУСУ   ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

ИЗВЕШТАЈ - I УЗОРКОВАЊЕ  2021. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ - II УЗОРКОВАЊЕ  2021. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ - III УЗОРКОВАЊЕ  2021. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ - IV УЗОРКОВАЊЕ  2022. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ - V УЗОРКОВАЊЕ  2022. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ - VI УЗОРКОВАЊЕ  2022. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ - II УЗОРКОВАЊЕ  - СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ - IV УЗОРКОВАЊЕ  2023 ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ - V УЗОРКОВАЊЕ  2023 ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ - IV УЗОРКОВАЊЕ ФЕБРУАР 20024  

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О САСТАВУ, КВАЛИТЕТУ И ЕКОЛОШКОМ СТАТУСУ ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА I- VI УЗОРКОВАЊЕ  2022-  2023. ГОДИНЕ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О САСТАВУ, КВАЛИТЕТУ И ЕКОЛОШКОМ СТАТУСУ ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА I- VI УЗОРКОВАЊЕ  2021-  2022. ГОДИНЕ