line decor
line decor
 
 
 
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

 

Светски дан здравља 2008: заштита здравља од утицаја климатских променA

World Health Day 2008: protecting health from climate change

 

07. АПРИЛ 2008.

 

Download плаката у већој величини (8mb)

Овогодишњи светски дан здравља посвећен је заштити здравља од климатских промена.
Утицај климатских промена на здравље уочен је много раније, али је пуни значај добио тек у другој половини 20. века. Ове промене условљене су, пре свега, људском делатношћу, а огледају се у повећаној продукцији гасова који условљавају повећано глобално загревање и повећани феномен стаклене баште ("greenhouse gas") - угљен диоксида, метана, азот оксида и сл. Нагомилавање ових гасова у атмосфери има за последицу смањивање озонског омотача и загревање атмосфере.