line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
КОНТАКТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

 

Булевар др Зорана Ђинђића 50, 18105 Ниш
  018/4226-384, 018/4226-448 Fax: 018/4225-974

info@izjz-nis.org.rs

В.Д. Директора:
Проф. др Миодраг Стојановић
Телефон: 018/4234-451
e-mail: mstojanovic@izjz-nis.org.rs

 

Помоћник директора за наставу и научно истраживачки рад :
Проф. др Маја Николић
Телефон:018/4226-384 локал 140
e-mail: mani@junis.ni.ac.rs

Помоћник директора за медицинска питања, план и анализу :
Проф. др Драган Богдановић
Телефон:018/4204-016
e-mail: draganbogdanovic@gmail.com

Помоћник директора за за медицинска питања, kвалитет :
мр сц. мед др Роберта Марковић
Телефон: 018/4533-903
e-mail: kvalitet@izjz-nis.org.rs
Директор службе за економско финансијске правне техничке и друге сличне послове :
Ирена Бошковић, дипл. економиста
Телефон: 018/4533-904
e-mail: racunovodstvo@izjz-nis.org.rs
1. Центар за промоцију здравља

Начелник Центра:
Мр. сци др Чедомир Шагрић
Телефон: 018/4226-384 лок 135
e-mail: promocija@izjz-nis.org.rs

1.1. Одсек за промоцију здравља у заједници и саветовалишни рад
Шеф:
Мр. сци др Чедомир Шагрић
телефон: 018/4226-384 лок 135

1.2. Одсек за здравствено-информациони систем и промоцију здравља путем дигиталних медија

телефон: 018/4226-384 лок 102

Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем
Мр. сци др Ана Стефановић
e-mail: skrining@izjz-nis.org.rs
2. Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите

Начелник Центра:
Мр сц. мед др Драган Николић
Телефон:018/4536-299
e-mail: gagisoc@gmail.com

2.1. Одсека  за  анализу, планирање и организацију здравствене заштите
Шеф:
Др. Саша Ристић
Телефон:018/4536-299
e-mail:

2.2. Одсека за квалитет и економику у здравству

e-mail: kvalitet@izjz-nis.org.rs

3. Центар за информатику и биостатистику у здравству

Начелник Центра:
Проф. др Зоран Милошевић
Телефон: 018/4536-300
e-mail: zormilzoran@gmail.com

e-mail: zmilosevic58@gmail.com

3.1. Одсек за биостатистику и анализу здравствених показатеља
Шеф: 
Мр сци др Светлана Стевић
Телефон: 018/4533-903
e-mail: biostatistika@izjz-nis.org.rs

3.2. Одсек за статистику здравствене службе
Шеф:
Проф. др Александра Игњатовић
Телефон:018/4533-903
e-mail: drsalea@yahoo.com

 

4.Центар за контролу и превенцију болести

Начелник центра:
проф. др Биљана Коцић
Телефон/факс: 018/420-40-20
e-mail: epidemiologija@izjz-nis.org.rs

Дежурни телефон Центра за контролу и превенцију болести

Приправни лекар епидемиолог тел: +381 60 420 40 18
Одсек за послове ДДД тел: + 381 60 592 90 17
Одсек за здравствени надзор тел: +381 60 489 88 25


4.1.  Одсек за масовне хроничне незаразне болести
Шеф: 
прим. др Мирко Илић, мр сц. мед.
Телефон: 018/4226-384 локал 152 / 153
e-mail: nezarazne@izjz-nis.org.rs

4.2.  Одсек за имунизацију и антирабчну заштиту
Шеф: 
Доц. др Наташа ранчић
Телефон:018/4226-384 локал 119
e-mail: epidemiologija@izjz-nis.org.rs

4.3.  Одсек за полно преносиве инфекције
Шеф: 
др Весна Стошић

Телефон: 018/45-39-539
e-mail: epidemiologija@izjz-nis.org.rs

4.4. Одсек за боличке инфекције, векторске заразне болести, зоонозе и ДДД послове
Шеф: 
др Ивана Јанићијевић 
Телефон: 018/42-34-047
e-mail: epidemiologija@izjz-nis.org.rs

Одговорно лице за ДДД послове: Михаило Милић 
Телефон: 018/4536-961 060/59-29-017
e-mail: sluzbaddd@izjz-nis.org.rs

4.5. Одсек за оперативну евиденцију заразних болести
Шеф: 
др сц. мед. Марина Костић 
Телефон: 018/420-40-21
e-mail: zarazne@izjz-nis.org.rs

4.6.  Одсек за здравствени надзор
Шеф: 
др Михајло Спасић
Телефон: 018/4231-568  060 48-98-825
e-mail: sanitarnipregledi@izjz-nis.org.rs

5.Центар за хигијену и хуману екологију

Начелник центра:
Мр. сци др Снежана Глигоријевић
Телефон: 018/4233-587 лок. 141; 018/4286-606
e-mail: higijena@izjz-nis.org.rs

Дежурни телефони Центра за хигијену и хуману екологију

Приправни лекар тел: +381 60 592 90 13

 

 

5.1. Одeљење за пријем узорака и издавање резултата
Шеф: др Лазар Бошковић , специјалиста хигијене
Телефон: 018/4233-587 лок. 165; 018/4204-013
e-mail: prijemnohigijena@gmail.com

5.2. Одељење за здравствену исправност намирница-узорковање хране, предмета опште употребе, брисева
Шеф: др Јелена Ћирић, специјалиста хигијене
Телефон: 018/4233-587 лок. 142; 0648186599
e-mail: hranaizjznis@gmail.com

5.3. Одељење за воде и ваздух-узорковање воде за пиће/базенских вода, ваздуха
Шеф: Прим др Владимир Митровић, специјалиста хигијене
Телефон: 018/4233-587 лок. 142; 0648186599
e-mail: vodezapiceizjznis@gmail.com

5.4. Одсек за санитарно-хигијенски надзор и површинске/отпадне воде-узорковање површинских/отпадних вода и услуге надзора и дезинфекције водних објеката
Шеф: Др сци мед Снежана Савић, специјалиста хигијене
Телефон: 018/4233-587 лок. 138
e-mail: povodeizjznis@gmail.com

5.5. Одељење за санитарну хемију
Шеф: Биљана Љубеновић, дип. хемичар - специјалиста токсиколошке хемије
Телефон: 018/4233-587 лок. 163
e-mail: hemijaizjznis@gmail.com

5.6. Одељење за санитарну микробиологију
Шеф: др Зоран Богојевић, специјалиста микробиологије
Телефон: 018/4233-587 лок. 120
e-mail: sanmikroizjznis@gmail.com

5.7. Одсек за обезбеђивање и контролу квалитета по ИСО 17025
Шеф: Бобан Петровић, дипл.хемичар-специјалиста санитарне хемије
Телефон: 018/4233-587 лок. 144
e-mail: kvalitethigijena@gmail.com

5.8. Одсек за програме од општег интереса у здравству
Шеф: Проф.др Душица Стојановић, специјалиста хигијене
Телефон: 018/4233-587 лок. 137
e-mail: dusica.stojanovic@medfak.ni.ac.rs

 

 

 

6. Центар за микробиологију

Начелник Центра:
Проф др Бранислава Коцић
tel: + 381 18 453 88 15
faks: + 381 18 422 59 74
mob: + 381 63 41 61 51
e-mail: kocicbranislava@gmail.com

 

Дежурни телефони микробиологије:

Приправни лекар микробиолог тел: +381 65 592 90 14
Приправни лаборант тел: + 381 60 489 88 24


6.1 Одељење за  бактериологију
Шеф Службе: проф. др Предраг Стојановић
Телефон: 018 4226 448
e-mail:

- лабораторија за копрокултуре
- лабораторија  за уринокултуре
- лабораторија за пиокултуре
- лабораторија за полно преносиве болести
- лабораторија  за инфекције респираторног тракта
- лабораторија  за антибиограме
- лабораторија за контролу стерилности
- лабораторија за имунодијагностику бактеријских инфекција

6.2  Одељење за  паразитологију и микологију

Телефон: 018 4226 448 лок. 126, 178

- лабораторија за паразитологију
- лабораторија   за микологију
- лабораторија   за имунодијагностику паразита и гљива

6.3. Одељење   за вирусологију
Шеф Службе: проф. др Добрила Станковић Ђорђевић
Телефон: 018 4226 448 лок. 107
e-mail: domine@ptt.rs

- лабораторија за вирусне хепатите
- лабораторија за ХИВ/АИДС
- лабораторија за респираторне инфекције
- лабораторија за гастроинтестиналне инфекције
- лабораторија за полно преносиве и перинаталне инфекције

6.4. Одсек за пријем материјала и издавање резултата
Шеф Одсека: др Весна Младеновић


6.5. Одсек за припрему хранљивих подлога, стерилизацију и деконтаминацију (бактериолошка кухиња)
Шеф Одсека: др Љиљана Ристић

 

7. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

7.1. Одељењe за правне послове
Шеф Одељења: Дипл правник Мара Крстић

Телефон:018/4226-384 локал 132
e-mail: pravnasluzba@izjz-nis.org.rs

7.2. Одељењe за економско-финансијске послове
Шеф Одељења:
Дипл. оецц. Наташа Филиповић
Телефон: 018/226-384 лок 113
e-mail: fakture@izjz-nis.org.rs

7.3. Одељењe за техничке послове
Шеф Одељења: дипл.инг. Александар Милић
Телефон: 018/226-384 лок 170
e-mail: bezbednost@izjz-nis.org.rs