line decor
line decor
 

Центар за промоцију здравља

 

 

Webmail

 

 

 

Булевар др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш  
 
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

I

ИСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ У НИШУ је здравствена установа из област превентивне здравствене заштите. Институт за јавно здравље у Нишу је најстарија здравствена установа превентивне здравствене заштите на Балкану.
Од оснивања ова здравствена установа звала се ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД све до 1961. године када прераста у Завод за здравствену заштиту. Променом Закона о здравственој заштити 1979. године ова здравствена установа мења име у ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА, а 1998. Завод за заштиту здравља прераста у ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА.  Крајем 2006. године (27.12.2006.) Институт за заштиту здравља Ниш мења назив у ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ У НИШУ је здравствена установа која својом делатношћу покрива подручје Нишавског и Топличког округа. Институт обавља социјално медицинску, хигијенско-епидемиолошку и микробиолошку здравствену делатност.

 Институт за јавно здравље Ниш сертификован је од стране сертификационог тела TUV SUD (регистрациони број сертификата 12 100 39069 TMS) и испуњава захтеве стандарда ISO 9001:2008 СЕРТИФИКАТ


 


Ажурирано 18.09.2014 године
 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 17.09.2014_JHМВ 15/2014

ПРОГРАМ 48. ДАНА ПРЕВЕНТИВНЕ МЕДИЦИНЕ

ЕДУКАТИВНИ ФИЛМ О ПРАВИЛНОЈ ИСХРАНИ

17.09.2014 ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

12.09.2014. ПРОЈЕКАТ "ВОДА ЈЕ ЖИВОТ"

08.09.2014. ТРЕЋЕ ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА 48. ДАНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕДИЦИНЕ

08.09.2014. БАЗАР ЗДРАВЉА

01.09.2014. ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВОДЕ РЕКЕ НИШАВЕ

22.08.2014 МЕЂУНАРОДНА СТАТИСТИЧКА КЛАСИФИКАЦИЈА БОЛЕСТИ И СРОДНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРОБЛЕМА (МКБ10 2010)

12.08.2014 ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

11.08.2014 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

04.08.2014 БАЗАР ЗДРАВЉА

01.08.2014 ИМУНИЗАЦИЈА

30.07.2014 КООРДИНАЦИЈА СПРОВОЂЕЊА СКРИНИНГ ПРОГРАМА ИЗЈЗ НИШ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НИША И ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

29.07.2014 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СКРИНИНГ РАКА

25.07.2014 СТРУЧНИ СТАВ ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ О ЈАВНОМ ВОДОСНАБДЕВАЊУ ВОДАМА ЗА ПИЋЕ ИЗ ЦЕНТРАЛНИХ ВОДОВОДА

25.07.2014 ДЕФИНИТИВНИ ПРИКАЗ ХИГИЈЕНСКЕ ИСРРАВНОСТИ ВОДА ЗА ПИЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

23.07.2014 ДОПУНА СТРУЧНОГ СТАВА ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ И УПОТРЕБНОМ ОПСЕГУ ВОДА ЗА ПИЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

22.07.2014 СТРУЧНИ СТАВ ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ И УПОТРЕБНОМ ОПСЕГУ ВОДА ЗА ПИЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

21.07.2014 ТЕСТ НА МАЛАРИЈУ

17.07.2014 ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У НИШАВСКОМ И ТОПЛИЧКОМ ОКРУГУ

16.07.2014 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА САНИТАРНУ МИКРОБИОЛОГИЈУ

16.07.2014 ОБАВЕШТЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ

16.07.2014 ПРЕПОРУКА ЗА ПРАВИЛНО КОРШЋЕЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА

14.07.2014 МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У НИШАВСКОМ И ТОПЛИЧКОМ ОКРУГУ

АКТУЕЛНОСТИ - архива


 

 

 

 

 

 

 

 
             


УПИТ