line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
ЦЕНТАР ЗА АНАЛИЗУ,ПЛАНИРАНЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

АКТУЕЛНОСТИ

 

 

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ФИЛИЈАЛЕ ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА БОЛНИЧКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ И ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА

  
 

АНАЛИЗА И ПРИКАЗ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НИШАВСКОГ И ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 2009-2013. ГОДИНИ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ПАЦИЈЕНАТА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НИШАВСКОГ И ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 2009- 2013. ГОДИНА
АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НИШАВСКОГ И ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 2009-2013.
 
 
 
Мишљење о извршењу Плана здравствених услуга Здравственог центра “Алексинац” из Алексинца за 2007. годину
Мишљење о извршењу Плана рада Клиничког центра "Ниш" из Ниша за 2007. годину
Мишљење о извршењу План рада Института за превенцију и лечење срчаних и реуматских болести Нишка Бања за 2007. годину
Мишљење о извршењу Плана рада Специјалне болнице за плућне болести "Озрен" - Сокобања  за 2007. годину
Мишљење о извршењу Плана рада Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести „Сокобања“ у 2007. години
Мишљење о извршењу Плана рада Здравственог центра “Топлица” из Прокупља за 2007. годину