line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА

 

 

  1. Прати, пручава, организује, спроводи и евалуира активности из области промоције здравља у заједници;
  2. утврђује здравствено-васпитне потребе становништва у целини, а посебно осетљивих групација;
  3. иницира мрежу здравствено-промотивног окружења;
  4. учествује у спровођењу програмског задравствено-васпитног рада у области заштите становништва од заразних и масовних незаразних болести;
  5. покреће све видове партнерства у области васпитања за здравље;
  6. организује и спроводи континуирани здравствено-васпитни рад са средствима јавног информисања;
  7. организује и руководи у избору средстава, метода и садржаја здравствено-васпитног рада, као и у обради методолошке проблематике у планирању и програмирању;
  8. ради на сложеним теоретски заснованим истраживањима, која се односе на делатност здравствених установа у домену здравственог васпитања.