line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ

 

 
 
  1. Прати и проучава појаву и кретање морбидитета и морталитета од заразних болести, утврђује потребне мере према епидемиолошким индикацијама и учествује у њиховом спровођењу;
  2. прикупља, обрађује и анализира податке о здравственом стању, оболевању и смртности становништва од заразних болести, о хигијенским и епидемиолошким приликама, предлаже и учествује у спровођењу мера спречавања, сузбијања, елиминцаије и ерадикације одређених заразних болести и епидемија, нових заразних болести и болести од посебног социо-медицинског значаја, врши анализу и процену епидемиолошке ситуације, пружа стручно-методолошку помоћ установама примарне здравствене заштите и обезбеђује сталну приправност мобилних епидемиолошких екипа;
  3. спроводи надзор над болничким инфекцијама, прати кретање и води регистре одређених незаразних болести, испитује присутност фактора ризика за настанак болести, предлање мере за очување и унапређење здравља и обавља циљана епидемиолошка истраживања;
  4. планира, организује и прати спровођење обавезне имунизације, организује и спроводи имунизацију по епидемиолошким и клиничким индикацијама;
  5. спроводи здравствене прегледе одређених категорија запослених у здравственим установама, другим облицима здравствене делатности, приватних лица, предузетника и клицоноша, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести;
  6. учествује у брзој процени новонастале ситуације у ванредним приликама, сагледава величину и обим последица катастрофе, утврђује неопходне потребе погођене популације, уочава непосредну опасност по здравље и ризичне факторе и предлаже и предузима неопходне мере заштите;
  7. спроводи мере дезинфекције, дезинсекције, дератизације и деконтаминације.