line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИКУ И БИОСТАТИСТИКУ У ЗДРАВСТВУ

 

 
    
  1. Прати, проучава и организује примену међународне класификације болести, повреда и узрока смрти. Учествује у изради планова и програма статистичких истраживања из области здравствене заштите;
  2. организује и прати рад здравствених установа у циљу контроле и едукације особља за правовремену доставу адекватних здравствено-статистичких података;
  3. учествује у развоју, имплементацији и коришћењу здравствено-информационог система;
  4. врши прикупљање, пријем, контролу и сумирање периодичних извештаја здравствених установа;
  5. прима, контролише, исправља, шифрира и нумерише индивидуалне извештаје о хоспитализацији, порођајима и побачајима, пријаве смрти и врши унос за аутоматску обраду података.