line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
ЦЕНТАР ЗА АНАЛИЗУ,ПЛАНИРАНЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

 

 
 
  1. Предлаже елементе здравствене политике усклађене са позитивном законском и подзаконском регулативом, планове и програме са мерама и активностима намењеним очувању и унапређењу здравља становништва;
  2. организује, координира и спроводи редовну и ванредну спољну проверу квалитета стручног рада здравствених установа по налогу Министарства здравља;
  3. учествује у планирању, развоју и организацији здравствене заштите, прати и учествује у спровођењу Програма здраствене заштите и здравственог осигурања;
  4. прати и учествује у планирању и развоју Програма унапређења квалитета рада здравствених установа; прикупља и обрађује податке о квалитету рада здравствених установа, задовољству корисника квалитетом здравствене заштите и податке о листама чекања.