line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

ПУБЛИКАЦИЈЕ

 

 

The analysis of Health education programs for school- children held in primary and secondary schools in the period 2010-2020 in Nisava district

 

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА НИШАВСКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 2016-2022. ГОД.

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 2016-2022. ГОД.

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 2015-2021. ГОД.

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА НИШАВСКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 2015-2021. ГОД.

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА НИШАВСКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 2014-2020. ГОД.

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 2014-2020. ГОД.

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА НИШАВСКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 2013-2019. ГОД.

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 2013-2019. ГОД.

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА НИШАВСКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 2009-2018.ГОД.

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 2009-2018.ГОД.

ПРЕГЛЕД КАДРОВА  ПРЕМА ЗАНИМАЊУ И СТРУЧНОЈ СПРЕМИ ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Стање на дан 31.12.2018.

Преглед специјализација и ужих специјализација у здравственим установама из плана мреже здравствених установа у Републици Србији - стање на дан 31.12.2018.

Организациона структура државних здравствених установа на територији Нишавског округа, 31.12.2018.године

Организациона структура државних здравствених установа општине Сокобанја, 31.12.2018.године

Организациона структура државних здравствених установа на територији Топличког округа, 31.12.2018.године

 

Преглед специјализација и субспецијализација 31. 12. 2017. за надлежност ИЗЈЗ Ниш

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА НИШАВСКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 2012-2017.ГОД.

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 2009-2017.ГОД.

Анализа задовољства запослених у здравственим установама нишавског и топличког округа у периоду 2012 - 2016.

Анализа задовољства пацијената у здравственим установама нишавског и топличког округа у периоду 2012 - 2016.

Анализа и приказ показатеља квалитета у здравственим установама нишавског и топличког округа у периоду 2012 - 2016.

 

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У ПЕРИОДУ 2012-2016. ГОДИНЕ

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА НИШАВСКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 2012-2016. ГОДИНЕ

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 2012-2016. ГОДИНЕ

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА НИШАВСКОГ ОКРУГА И СОКОБАЊЕ У ПЕРИОДУ 2011-2015. ГОДИНЕ

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 2011-2015. ГОДИНЕ

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2015. ГОДИНИ

Анализа и приказ показатеља квалитета у здравственим установама нишавског и топличког округа у 2015. години

Анализа задовољства пацијената у здравственим установама нишавског и топличког округа у 2015. години

Анализа задовољства запослених у здравственим установама нишавског и топличког округа у 2015. години

Извештај о извршеним активностима и мерилима резултата активности на спровођењу општег интереса у здравству за период 01.01 - 30.06.2015. г одине

Наративни извештај о извршеним активностима и мерилима резултата активности на спровођењу општег интереса у здравству за период 01.01 - 30.06.2015. г одине

 

Анализа задовољства запослених у здравственим установама нишавског и топличког округа у периоду 2010 - 2014.

Анализа задовољства пацијената у здравственим установама нишавског и топличког округау периоду 2010 - 2014.

Анализа и приказ показатеља квалитета у здравственим установама нишавског и топличког округау периоду 2010 - 2014.

Анализа здравственог стања становништва у Нишавском округу у периоду 2010 - 2014. године

Анализа здравственог стања становништва у Топличком округу у периоду 2010 - 2014. године

Анализа задовољства запослених у здравственим установама нишавског и топличког округа у 2014. години

Анализа задовољства пацијената у здравственим установама нишавског и топличког округа у 2014. години

Анализа и приказ показатеља квалитета у здравственим установама нишавског и топличког округа у 2014. години

 

Анализа здравственог стања становништва у Нишавском округу у 2013. Години

Анализа здравственог стања становништва у Топличком округу у 2013. Години

Оболевање и умирање од исхемијске болести срца у 2010. на територији Нишавског округа

Малигни тумори у Нишавском округу 2010. године

Малигни тумори у Нишавском округу 2009. године

 

Статистички годишњaк за 2004. годину

Статистички годишњaк за 2005. годину

Статистички годишњaк за 2006. годину

Статистички годишњaк за 2007. годину

Статистички годишњaк за 2008. годину

Статистички годишњaк за 2009. годину

Статистички годишњaк за 2010. годину

Статистички годишњaк за 2011. годину

Статистички годишњaк за 2012. годину

Статистички годишњaк за 2013. годину

Статистички годишњaк за 2014. годину

Статистички годишњaк за 2015. годину

Статистички годишњaк за 2016. годину

Статистички годишњaк за 2017. годину

 

Анализа здравственог стања становништва Нишавског и Топличког округа у 2006. Години

Анализа здравственог стања становништва Нишавског и Топличког округа у 2007. Години

Анализа здравственог стања становништва Нишавског и Топличког округа у 2008. Години

Анализа здравственог стања становништва Нишавског и Топличког округа у 2009. Години

Анализа здравственог стања становништва Нишавског и Топличког округа у 2010. Години

Анализа здравственог стања становништва Нишавског и Топличког округа у 2011. Години

Анализа здравственог стања становништва у Топличком округу у 2012. Години

Анализа здравственог стања становништва Нишавског округа и општине Сокобања у 2012. Години

Анализа показатеља квалитета у 2006. години у установама Нишавског и Топличког округа

Анализа квалитета здравствених услуга пружених у установама Нишавског и Топличког округа у 2007. години

Анализа квалитета здравствених услуга пружених у установама Нишавског и Топличког округа у 2008. години

Анализа показатеља квалитета у здравственим установама Нишавског и Топличког округа у 2009. години

Задовољство запослених у 2009. години у здравственим установама Нишавског и Топличког округа

Анализа задовољства пацијената у здравственим установама Нишавског и Топличког округа у 2009. години

Анализа показатеља квалитета у здравственим установама Нишавског и Топличког округа у 2010. години

 

Дијететика

Здравствена безбедност намирница

Агитка - Пет кључних ствари за безбеднију храну

Анализа показатеља квалитета у 2012. години

Анализа задовољства пацијената у 2012. години

Анализа задовољства запослених у 2012. години