line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИЛОГИЈУ

 

 
  1. Врши бактериолошке, паразитолошке, миколошке, вирусолошке и имунодијагностичке анализе у дијагностици заразних и незаразних болести;
  2. обрађује и испитује прикупљени биолошки материјал ради крајње идентификације и изолације узрочника заразних болести.
  3. У Центру за микробиологију, ИЗЈЗ Ниш, налазе се Референтна лабораторија за Campylobacter и Helicobacter, као и Референтна лаборатоија за анаеробе.