line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

 

 

Одељење за санитарну хемију

 

 
На Одељењу санитарне хемије у хемијској лабораторији, као делу  Центра за хигијену и хуману екологију, ради 11  здравствених сараданика са високом стручном спремом, од којих је 8 специјалиста и двоје на специјализацији. На испитивањима су ангажована и 2 радника са вишом стручном спремом, 8 са средњом стручном спремом и 3 перача посуђа. На Одељењу за санитарну хемију се врше испитивања  воде, намирница, предмета опште употребе, ваздуха и других узорака по захтеву.

Због ефикасности рада и жељи да се великом броју захтева за лабораторијским испитивањима различитих врста изађе у сусрет, Одељење  за пријем узорака и издавање резултата и лабораторије раде у две смене.

Да све ово није празна прича говоре наши извештаји о броју узорака за претходних годину дана.

Током 2007 године извршено испитивање преко 100.000  параметара у 15082 узорка:

Врста испитивања

Број узорака

Број параметара

Узорци воде и ваздуха

 

 

Воде за пиће и минералне воде

5710

75376

Отпадне и површинске воде

365

4999

Аерозагађење

3138

51187

Узорци намирница и предмета опште употребе

 

 

Квалитет 

2447

8463

Токсични метали

1986

4874

Пестициди

1183

1183

Полихлоровани бифенили

26

26

Микотоксини

227

227

УКУПНО:

15082 

100335

                                                                                               

Лабораторија представља само део једног професионално организованог тима Центара за хигијену и хуману екологију са начелником проф.др.Душицом Стојановић на челу.