line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 

 
 
СТРУЧНИ ИСПИТ  

 
ОБАВЕШТЕЊЕ

Сходно члану 168. став 2. Закона о здравственој заштити ("Службени Гласник РС" број 25/2019), указујемо да Министарство здравља Републике Србије преузима организацију полагања стручних испита за све раднике здравствене струке од 1. маја 2019. године.