line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 

 
 
  ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИКУ И БИОСТАТИСТИКУ У ЗДРАВСТВУ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИПРЕМАМА ЗА ИЗМЕНУ РЕСУРСНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА О ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И КАДРОВИМА

 

Обавештавамо Вас да смо у току припреме изменe ресурсне базе података о здравственим установама и кадровима у оквиру развоја Здравствених информационих система Србије. Овим изменама биће обухваћенa и приватнa праксa, као и остала правна лица која обављају послове из здравља делатности.
Прeма закључкама са састанкa одржаног 10.10.2019. године у ИЈЗС Батут, достављамо вам Стручно-методолошко упутство (СМУ) за вођење основне документације о ресурсима у здравственим установама, приватној пракси и другим правним лицима која обављају пословне послове. У наредном периоду очекујте додатнa упутства везана за активности и рад у ресурној бази. Пуну функционалност ресусрсне базе података треба постићи до 31.12.2019.године (према пројекту ИЗЈЗС Батут).

Центар за информатику и биостатистику ИЗЈЗ Ниш

Стручно-методолошко упутство за вођење основне документације о ресурсима у здравственим установама, приватној пракси и другим правним лицима која обављају послове здравствене делатности