line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 

 
 
  ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИКУ И БИОСТАТИСТИКУ У ЗДРАВСТВУ

 

Извршена интерна обука оператера центра за информатику и биостатистику  изјз Ниш

Дана 12.06.2014. је  Извршена интерна обука оператера центра за информатику и биостатистику за коришћење и унос података из извештаја о хоспитализацијама (историје болести)  преко новог актуелног портала. Обуци су присутвовали сви оператери цента као и информатичари одсека за информатику.

Циљ и исход обуке били су дефинисани у правцу потпуног оспособљавања свих оператера за коришћење актуелног портала као и утврдјивање птенцијалних проблема у функционисању система.

Начелник центра за информатику и биостатистику у здравству
Доц др Мијодраг Стојановић