line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Почеле континуиране медицинске едукације у ИЗЈЗ Ниш

Институт за јавно здравље Ниш је почео спровођење акредитованих програма едукације за све здравствене раднике у 2015. години. Прве две едукације одржала је Проф. Александра Станковић. Теме су биле "Унапређење и усвајање позитивних ставова у циљу превенције и заштите од ултравиолетног зрачења" и "Значај познавања утицаја аерозагађења чврстог огревног материјала на здравље жена".
Стручним састанцима је присуствовао укупно 191 здравствени радник.

Унапређење и усвајање позитивних ставова у циљу превенције и заштите од ултравиолетног зрачења

Значај познавања утицаја аерозагађења чврстог огревног материјала на здравље жена