line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

Референтна лабораторија за кампилобактер и хеликобактер

Tel. 018 4226-448, 4226-384  lok. 179
e-mail: nrlcampyhelico@izjz-nis.org.rs

 
Отпорност Campylobacter spp.

Резистенција хуманих изолата Campylobacter spp. према еритромицину, тетрациклину и ципрофлоксацину у 2002. и 2003. години (Миљковић-Селимовић Б. и сарадници Vojnosanit Pregl 2009; 66(7): 522–6)

Resistance of human Campylobacter spp. to erythromycin, tetracycline and ciprofloxacine in 2002 i 2003 (Miljković-Selimović В. et al., Vojnosanit Pregl 2009; 66(7): 522–6)

Резистенција хуманих изолата Campylobacter spp.. према еритромицину, тетрациклину и ципрофлоксацину у Републици Србији у 2012. и 2013. години (Ристић и сарадници, 2014)

Resistance of human Campylobacter spp. in Republic of Serbia to erythromycin, tetracycline and ciprofloxacine in 2012 and 2013 (Ristić et al., 2014)

Резистенција Campylobacter spp. према ерутромицину, тетрациклину и ципрофлоксацину у периоду од 2003 до 2013 године (Приредиле: мр сц мед. Љиљана Ристић и Ана Милојковић)

 

5

Campylobacter jejuni - испитивање за 2019. је вршено према препорукама EUCAST-a

 

Campylobacter coli - испитивање за 2019. је вршено према препорукама EUCAST-a