line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

КОРИСНИЦИ УСЛУГА

 

 

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА

Информације за кориснике услуга

У оквиру Центра за хигијену и хуману екологију обављају се следећи послови: узорковање, лабораторијска анализа узорака и издавање мишљења од стране доктора медицине-специјалиста хигијене.
Наведени послови се обављају на основу Захтева за испитивање, Захтева инспекцијских служби и на основу Уговора (Захтев за склапање уговора и Општи услови пословања ИЗЈЗ Ниш) . За процену усаглашености резултата испитивања, примењује се Бинарно Правило одлучивања, садржано у упутству УП.06.11.

За консултацију око пружања услуга су вам на располагању следећи шефови Центра за хигијену и хуману екологију.

5.2. Одељење за здравствену исправност намирница-узорковање хране, предмета опште употребе, брисева
Шеф: др Јелена Ћирић, специјалиста хигијене
Телефон: 018/4233-587 лок. 142; 0648186599
e-mail: hranaizjznis@gmail.com

5.3. Одељење за воде и ваздух-узорковање воде за пиће/базенских вода, ваздуха
Шеф: Прим др Владимир Митровић, специјалиста хигијене
Телефон: 018/4233-587 лок. 142; 0648186599
e-mail: vodezapiceizjznis@gmail.com

5.4. Одсек за санитарно-хигијенски надзор и површинске/отпадне воде-узорковање површинских/отпадних вода и услуге надзора и дезинфекције водних објеката
Шеф: Др сци мед Снежана Савић, специјалиста хигијене
Телефон: 018/4233-587 лок. 138
e-mail: povodeizjznis@gmail.com

Уколико је потребно узорковање, попуњена форма Захтева се упућује на мејл адресе наведене у контактима шефова Центра за хигијену и хуману екологију.
Уколико  корисник услуга сам доноси узорак (није потребно узорковање), након консултације са Шефом Одељења за пријем узорака и издавање резултата, попуњену форму Захтева упућује на мејл Одељења или попуњава приликом предаје узорака.

5.1. Одeљење за пријем узорака и издавање резултата
Шеф: др Лазар Бошковић , специјалиста хигијене
Телефон: 018/4233-587 лок. 165; 018/4204-013
e-mail: prijemnohigijena@gmail.com

Пријем узорака и издавање Извештаја о испитивању са стручним мишљењем врши се у просторијама ИЗЈЗ Ниш  на Одељењу за пријем узорака и издавање резултата.
Контакт телефон/факс: 018/204-013.

Цене услуга су дате у важећем Ценовнику Института. За ближа обавештења контактирати
Рачуноводство ИЗЈЗ Ниш на тел. 018/226-448, 018/226-384 лок.113.