line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА

 

 

СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА

 

          Поводом обележавања 7 априла Светског дана здравља у Институту за јавно здравље у Нишу је одржан Стручни састанак на тему здравствене исправности хране. Овом приликом промовисана је агитка "Пет правила за здравствену исправност хране" штампана на српском и ромском језику јер је безбедност хране велики проблем у маргинализованим и осетљивим групама каква је ромска популација. Тиме смо изашли у сусред обележавању 8. априла Светског дана Рома. .