line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА

 

 

 

ОБУКА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ЗА ПОНАШАЊЕ ТОКОМ И НАКОН ПОПЛАВА

У ОШ ''Десанка Максимовић'' у Чокоту (истурено одељење у Новом Селу) тим Центра за промоцију здравља реализовао је обуку за ученике свих разреда (16 одељења, 300 ученика) у вези понашања током и након поплава. У раду са ученицима предочени су сви ризици по здравље и начини заштите здравља. Посебан акценат је стављен на заштиту од заразних болести. Ученици су активно учествовали у детектовању проблема везаних за понашање током и након поплава. Дистрибуиран је здравствено-васпитни материјал намењен ученицима и родитељима. Наставницима је презентован и дат на коришћење електронски едукативни материјал намењен раду у истуреним одељењима школе.