line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА

 

 

ОРГАНИЗОВАНИ СКРИНИНГ КАРЦИНОМА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ У НИШУ И СРБИЈИ

Организовани скрининг карцинома грлића материце на територији Републике Србије спроводи се од 20.12.2012. године у укупно 17 општина. Циљну групу за спровођење организованог скрининга рака грлића материце чине жене узраста од 25. до 64. године.
Дом здравља Ниш је са реализацијом Националног скрининг програма на рано откривање рака грлића материце почео 18.02.2013.године.
Месечне извештаје о спроведеним организованим скрининг прегледима на карцином грлића материце домови здравља, преко окружних института и завода за јавно здравље, достављају Канцеларији за скрининг рака, а од 19.09.2016. године врши се и дневно извештавање Канцеларији за скрининге Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

Резултати трогодишњег циклуса спровођења организованог програма скрининга рака грлића материце

Крајем 2018. године завршен је други трогодишњи циклус спровођења организованог програма скрининга рака грлића на територији 17 општина.
За пет година (2013-2017), у оквиру организованог програма скрининга рака грлића материце, позвано је на преглед 585120 жена животне доби од 25. до 64. године (покривеност позивима 56,1% циљне популације). ПАП тест је урађен код 342386 жена (одазив на тестирање - 58,5%), обухват ПАП тестом (52,3%). Са позитивним налазом (ПАП налаз III, IV и V група) било је 21502 жене, тј. проценат позитивних налаза ПАП теста износио је 6,2%.  Колпоскопија је урађена код 39147 жена, а потом 4472 биопсија којима је патохистолошки потврђено 165 карцинома

Обухват ПАП тестом

Укупна циљна популација (жене 25–64 године) у Републици Србији је по попису из 2012. године 2984095 жена.
17 општина које спроводе програм организованог скрининга покривају око 32% свих жена циљне популације (25–64) у Републици, односно 653949 жена.
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (25-64 година), износи 76745 (укупан број осигураника у Нишу из базе података РФЗО-а).
У 2018. години планирано је 7000 скрининг прегледа на рано откривање рака грлића материце.
Дом здравља Ниш је у 2018. години, у оквиру организованог скрининга позвао 12512 жена на скрининг рака грлића материце (16,3% циљне популације жена од 25 до 65 година). 8273 жена се одазвало позиву на скрининг преглед (одазив 66,12%) и урађен им је ПАП тест. Нормалан налаз ПАП теста имало је 8042 жена (231 патолошких налаза ПАП теста, од чега је током 2018. године дијагностиковано 2 ендоцервикалних аденокарцинома ин ситу и 6 инвазивних карцинома- Папаниколау V групе).
У 2018.год. извршење плана рада ДЗ Ниш у вези скрининга на рак грлића материце износио је 19% изнад плана.
У 2018.год. ДЗ Ниш реализовао је 86% планираних активностиу вези скрининга на рак грлића материце.
У Дому здравља Ниш одлично функционише превентивни рад у вези раног откривања рака грлића материце. Велики број жена има свог изабраног гинеколога, редовно долази на годишње циљане и трогодишње систематске прегледе. То су одговорне пацијенткиње које се и иначе јављају лекару. Ови прегледи се по протоколу Министарства здравља и Водичима клиничке праксе спроводе у прве три године после почетка сексуалне активности а најкасније у старости од 21 године. У 2018. години урађено је 13000 редовних циљаних и систематских прегледа.
Током реализације скрининг програма велика пажња је посвећена едукацији становништва, организацијом бројних наступа на медијима као и бројним предавањима, радионицама, поделом лифлета и брошура. У периоду од 01.01.2018.-31.12.2018. године запослени у Дому здравља Ниш имали су бројне активности у медијима и то: 12 ТВ емисије, 5 радио, 7 у штампаним медијима, 2 саопштења за јавност, 5 јавне манифестације. На wеб страницама Дома здравља налазе се све информације у вези скрининг програма које спроводи Дом здравља Ниш.
Добро организовани скрининг програми могу да спрече и до 80% случајева рака грлића материце. У развијеним земљама ЕУ, до сада спроведени скрининг програми у последњих 10 година, су смањили број жена умрлих од рака грлића материце за 13,3%.
Важно је знати да се скоро сваки случај рака грлића материце може спречити.
У недељи која је пред нама потребно је интензивирати активности на промоцији значаја очувања репродуктивног здравља и могућности коришћења доступних мера превенције рака грлића материце јер се у Србији мање од трећине случајева рака грлића материце открива у раној фази када се може успешно применити само оперативно лечење, без неопходне постоперативне радикалне радиотерапије.