line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 

 
 
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА

 

 

 

ПОДРШКА ОЧУВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА ДЕЦЕ И МЛАДИХ

  

Започета је реализација програма ''Подршка очувању и унапређењу менталног здравља деце и младих'' у сарадњи са ОШ ''Иван Горан Ковачић''.

Првим циклусом радионица обухваћени су будући вршњачки едукатори односно ученици седмих и осмих разреда наведене школе.

Прва тема у едукативном циклусу се односила на ''''Body imaging'' а нареде теме биће везане за родне и полне улоге те њихов утицај на ментално здравље, као за дискриминацију узроковану телесним изгледом који не подлеже актуелним стандардима лепоте.

Други циклус едукација намењен је родитељима из родитељских савета ученика седмих и осмих разреда ОШ ''Иван Горан Ковачић'' док ћемо трећим циклусом обухватити наставно особље школе.

Читав програм спроводе Центар за промоцију здравља ИЗЈЗ Ниш и Управа за друштвену делатност (Група за превенцију) Града Ниша.