line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 

 
 
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА

 

 

 

РАДИОНИЧАРСКИ РАД СА ПОРОДИЦАМА У РИЗИКУ

 

У сарадњи са организацијом ''Путоказ'' СОС Села Србије из Ниша одржан је сет радионица са родитељима и децом из породица у ризику и са професионалцима који раде у области социјалне заштите. Теме за радионичарски рад за наведене групе корисника биле су следеће: а) Здрави стилови живота, б) Заразне болести и COVID i c) Сексуалност, сексуално и репродуктивно здравље.