line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА

 

 

НАЦИОНАЛНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ

 

          Подом обележавања овог важног дана из Календара здравља 20. марта је у просторијама Центра за подршку породици ''Путоказ'' одржана је едукација  и тренинг жена за самопреглед дојки. Едукацију су рализовали лекари Центра (др Ана Стефановић, др Оливера Радуловић, др Чедомир Шагрић и дипл. дефектолог Драган Динић) за прмоцију здравља ИЗЈЗ Ниш и обучени лекар и сестре патронажне службе Дома здравља Ниш (др Невена Симовић, патронажне сестре Драгана Здравковић и Маја Марковић). Самопреглед дојки је приказан на моделу при чему је свака од жена полазница тренинга овладала вештином самопрегледа уз помоћ патронажних сестара. Након едукације за самопреглед женама које су похаћале тренинг одржана је едукација о значају скрининга за рано откривање карцинома дојке и механизмима реализације скрининга на нивоу примарне здравствене службе. Након завршених тренинга и едукације женама које су похађале тренинг подељни су компакт дискови са филмовима који обрађују тематику значаја раног откривања карцинома дојке.