line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА

 

 

Сигурна кућа - протокол о сарадњи

У петак 24. Октобра потписан је Протокола о сарадњи у обаласти промоције здравља између Института за јавно здравље Ниш и Сигурне куће у Нишу. Потписивањем овог документа стичу се могућности за унапређење сарадње на пољу промоције здравља на корист особа које су штићеници Сигурне куће. У наредном периоду у партнерству наше две институције сарадња ће подразумевати више конкретних активности и то:
-редовне консултације о здравствено-васпитним потребама штићеника Сигурне куће,
-израду годишњих планова активности у области промоције здравља,
-*организовано спровођење здравствено-васпитних активности намењених штићеницима Сигурне куће на теме које се тичу превенције различитих ризика по здравље као и промоцију здравих животних стилова,
-укључивање Сигурне куће у здравствено-васпитне кампање по Календару здравља,
-партнерску пројектну активност код домаћих и страних фондера.
*у овој тацки се подразумева редовно (једном, у два месеца или чешће по потреби) организовање и реализовање едукација, креативних радионица за штићенике Сигурне куће).
Овом приликом је осим потписивања Протокола о сарадњи у области промоције здравља била реализована и прва партнерска активност поводом превенције карцинома дојке у којој су  стручњаци Дома здравља Ниш едуковали штићенице и запослене у Сигурној кући за самопреглед дојки на суспектне промене.
На овај начин помажемо укључивање ове посебно осетљиве групе жена у програм раног откривања карцинома дојки.

 Едукације и редовне контроле угрожених жена - видео