line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ

АКТУЕЛНОСТИ

 

1.  децембар 2015.- Светски дан борбе против сиде

”УБРЗАНО ДО КРАЈА АИДС ЕПИДЕМИЈЕ”

 
Добровољно  поверљиво  саветовање  и  тестирање  је  приоритетан  превентивни  програм  који  представља  поверљив разговор  између  саветника  и  корисника  здравствене  услуге,  чији  је  циљ  да  корисник  препозна  своје  ризично понашање и измени га од ризичног ка безбедном. У случају ХИВ позитивности то је благовремено упућивање и укључивање у систем праћења и лечења ХИВ инфекције, као и пружања услуга неге и подршке особама које живе са ХИВ-ом, као и особама у њиховом окружењу.
Свака трећа особа од процењених 3000 особа које живе са ХИВ-ом данас у Србији не зна да је инфицирана ХИВ-ом.  Половина  особа  инфицираних  ХИВ-ом  дијагностикује  се  касно,  у  узнапредовалом  стадијуму  ХИВ  инфекције, што  одгађа  започињање  лечења.  Рано  дијагностиковање  ХИВ  инфекције  и  благовремено  лечење  значајно смањује ризик од оболевања и умирања од АИДС-а, као и ризик од преношења ХИВ инфекције на друге. 
Страх од стигматизације и/или дискриминације, недовољно знања и недостајућа информисаност, присутне предрасуде, недоступност  бесплатног  тестирања  на  ХИВ  праћеног  саветовањем  у  здравственом  систему  су  неке од препознатих баријера са којима се сусрећу припадници различитих популационих група са ризичним понашањем који би имали највише користи од благовременог дијагностиковања ХИВ инфекције.
Информисање  грађана  о  важности  благовременог  откривања  ХИВ  инфекције,  охрабривање  особа  које  су биле изложене неком ризику да се тестирају, подстицање здравствених радника да понуде тестирање на ХИВ као  део  рутинске  праксе  у  одређеним  срединама  и  за  одређена  стања,  промоција  доступности саветовалишног  рада и  бесплатних услуга  популацији,   део су  предвиђених интензивнијих активности  Одсека за полно преносиве инфекције ИЗЈЗ Ниш  у току децембра 2015.године.
Добровољно  поверљиво  саветовање  и  тестирање  на  ХИВ  у  ИЗЈЗ  Ниш  је  бесплатно,  добровољно, анонимно/поверљиво, и доступно без здравствених књижица и личних исправа, за све грађане Србије, сваког радног дана у периоду од 8 до 14 часова (тел. 4-539-539).  

Епидемиолошка ситуација ХИВ инфекције на подручју Нишавског и Топличког округа
 

Према подацима Института за јавно здравље Ниш, од 1987. године до краја новембра 2015. године, на подручју Нишавског и Топличког округа, регистровано је 149 особа инфицираних ХИВ-ом. 
Од укупног броја регистрованих, 56 особа је умрло, тако да тренутно, 93 особе живе са ХИВ инфекцијом (55 са симптомима сиде и 38 су ХИВ позитивне особе). 
Од укупног броја инфицираних, 121 особа је мушког, а 28 женског пола.    
Највећи број инфицираних налази се у узрасту 15-49 година (85%). 
Више од половине регистрованих инфицирано је незаштићеним сексуалним контактом. 
Доминантни    начин    преноса    код    жена    био    је    незаштићени,    хетеросексуални  однос,  док  је  код  мушкараца незаштићени сексуални однос са мушкарцима. 
У 2015. години, регистровано је 6 нових инфицираних особа, мушког пола, од којих су 3 ХИВ позитивне, 3 са симптомима сиде од којих је једна са смртним исходом. Инфициране особе су узраста 26 до 43 године; 4 особе  инфициране су  хетеросексуалним  путем,  а две незаштићеним  сексуалним  односом са мушкарцима.  
 
 
Припремила   Проф. др Биљана Коцић, 
Шеф  Одсека за полно преносиве инфекције ИЗЈЗ Ниш