line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ

АКТУЕЛНОСТИ

 

ЕДУКАЦИЈA "ОДГОВОР ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ВАНРЕДНЕ/КРИЗНЕ СИТУАЦИЈЕ"

Едукатори из ИЗЈЗ Ниш су прошли обуку које је организовало Министарство здравља Републике Србије, уз подршку Канцеларије Светске здравствене организације за Србију, а координисана је од стране Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић-Батут".
Прва (интерна) едукација је одржана дана 15.9.2015.године за стручни тим ИЗЈЗ Ниш који је успешно и благоврмено реаговао у ванредним ситуацијама 2014.године.
Институт за јавно здравље Ниш, као овлашћена здравствена установа за територију Нишавског и Топличког округа, екстерне едукације је планирао током прве половине октобра 2015.године (план обуке у прилогу) са циљем одговора локалне заједнице на ванредне/кризне ситуације са посебним акцентом на јавноздравствени аспект.
У светлу најављених измена закона Републике Србије који регулишу област ванредних ситуација (Закон о ванредним ситуацијама и Закона о јавном здрављу), и обзиром на актуелну ситуацију са мигрантима, сматрамо да је неопходна идентификација и повезивање свих релевантних субјеката. Специфичност едукације је идентификација слабости у систему за брзо и адекватно реаговање на ванредне ситуације, а на основу досадашњих искустава, са циљем ублажавања негативних последица по здравље становништва.

Тим едукатора ИЗЈЗ Ниш (Мр сци др Снежана Глигоријевић, спец. хигијене и Прим Мр сци др Мирко Илић, спец.епидемиологије) је, ради лакше комуникације са релевантним субјектима који ће присуствовати едукацији, отворио мејл адресу
vanrednesituacijeizjznis@gmail.com

Предлог плана обуке Института за јавно здраље Ниш за представника локалних заједница
на тему одговора локалне заједнице на ванредне/кризне ситуације, са посебним акцентом на јавноздравственом аспекту