line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

Референтна лабораторија за кампилобактер и хеликобактер

Tel. 018 4226-448, 4226-384  lok. 179
e-mail: nrlcampyhelico@izjz-nis.org.rs

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНАТА
 

Опште информације

Референтна  лабораторија за Campylobacter и Helicobacter

Campylobacter - информације  за пацијенте

Helicobacter pylori – информације за пацијенте

Отпорност Campylobacter spp.

Публикације и предавања

CAMPYLOBACTER И HELICOBACTER: микробиолошка дијагноза и надзор над инфекцијом

Испитивање АМР код инфекције Campylobacter-ом

Годисњи извештаји РЛ о територијалној распрострањености Campylobacter-a и Helиcobacter-a pylori у Србији

Годишњи извештај за 2009. годину
Campylobacter
Helicobacter

Годишњи извештај за 2010. годину
Campylobacter
Helicobacter

Годишњи извештај за 2011. годину
Campylobacter
Helicobacter

Годишњи извештај за 2012. годину
Campylobacter
Helicobacter

Годишњи извештај за 2013. годину
Campylobacter
Helicobacter

Годишњи извештај за 2014. годину
Campylobacter
Helicobacter

Годишњи извештај за 2015. годину
Campylobacter
Helicobacter

Годишњи извештај за 2016. годину
Campylobacter
Helicobacter

Годишњи извештај за 2017. годину
Campylobacter
Helicobacter

______________________________________________________________________________________________

Campylobacter

ИНФО

Допис РЛ микробиолоским  лабораторијама
Допис РЛ клиникама за неурологију
Допис РЛ приватним  микробиолоским лабораторијама Ниш

Campylobacter -протокол за изоловање

Упутство за изоловање, чување и транспорт Campylobacter-а

Упутизаслањематеријала

Упут за слање култура
Упут за слање серума
Упут за слање серума или столице са клиника за неурологију

Helicobacter

ИНФО

H. pylori упутство
Обавештење за stool Ag тест

Helicobacter pylori - протокол за изоловање

Упутство за транспорт, изоловање и  чување

Упути за слање материјала

Упут за слање биоптата желуца
Упут за слање културa
Упут за слање серума