line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

АКТУЕЛНОСТИ

      

Mеђународно међулабораторијско испитивање

У  Институту за Јавно Здравље Ниш, у лабораторији за санитарну микробиологију врши се испитивање воде, намирница, предмета опште употребе и брисева радних површина. У периоду од 06. до 31. јула 2015. године у овој лабораторији, вршено је једанаесто по реду међународно, међулабораторијско испитивање као начин спољашње контроле квалитета. Рађена су три узорка у циљу испитивања микробиолошке чистоће радних површина.

Технике које смо користили:
­ испитивање површине техником бриса
­ тестови за детекцију патогена (Salmonella и Listeria техником бриса)
­ испитивање површине техником контактне плоче.

Испитивани параметри:
­ укупан број микроорганизама
­ присуство Enterobacteriaceae
­ присуство Salmonellа и Listeria врсте.

Приспели резултати указују на апсолутну успешност испитивања датих узорака што доказује да наша лабораторија професионално обавља испитивања и то у складу са ISO стандардима. Исход једанаестог међународног, међулабораторијског испитивања указује на висок ниво продуктивности и прецизности у раду наше лабораторије.
Лабораторија за санитарну микробиологију је акредитована 2005. године по ISO 17025.

Environmental Hygiene Monitoring Scheme-231-Individual Report