line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

АКТУЕЛНОСТИ

Извештај о квалитету воде реке Нишаве

Извештај о квалитету ваздуха на територији града Ниша

Извештај о концентрацији полена у ваздуху на територији града Ниша

      
27.03.2017 Светски дан вода - Водени мостови
 
29.03.2016. Вода за пиће из копаних бунара
 
26.01.2016.“Waste management curricula development in partnership with public and private sector”
 
06.08.2015. Mеђународно међулабораторијско испитивање
 
17.03.2015. Водени мегафон - 23.03.2015. ОШ "Доситеј Обрадовић" Ниш
 
25.07.2014 СТРУЧНИ СТАВ ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ О ЈАВНОМ ВОДОСНАБДЕВАЊУ ВОДАМА ЗА ПИЋЕ ИЗ ЦЕНТРАЛНИХ ВОДОВОДА
 
25.07.2014. Дефинитивни приказ хигијенске исправности вода за пиће општине Гаџин Хан
 
16.07.2014. Лабораторија за санитарну микробиологију
 
БЕЗБЕДНО КУПАЊЕ НА ЈАВНИМ БАЗЕНИМА НИШАВСКОГ И ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА
 
03.07.2014. Поновно оцењивање Центра за хигијену и хуману екологију од стране АТС-а
 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ЕКИПА ИЗЈЗ НИШ ОБАВИЛА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ 561 ВОДНОГ ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОБРЕНОВЦА

 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ЕКИПА ИЗЈЗ НИШ ОБАВИЛА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ОКО 200 ВОДНИХ ОБЈЕКАТА  НА ТЕРИТОРИЈИ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА!

ЕКИПЕ ИЗЈЗ НИШ ОБАВЉАЈУ ДДД ПОСЛОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА

 
ИНФОРМАЦИЈА О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 27.06.2014
ИНФОРМАЦИЈА О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 16.06.2014
ИНФОРМАЦИЈА О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 12.06.2014
ИНФОРМАЦИЈА О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 06.06.2014
ИНФОРМАЦИЈА О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 02.06.2014
ИНФОРМАЦИЈА О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 26.05.2014
ИНФОРМАЦИЈА О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 23.05.2014
ИНФОРМАЦИЈА О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 21.05.2014
ИНФОРМАЦИЈА О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 19.05.2014.
ИНФОРМАЦИЈА О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 18.05.2014.
ИНФОРМАЦИЈЕ О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 14.05.2014
ИНФОРМАЦИЈЕ О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 07.05.2014.
ИНФОРМАЦИЈЕ О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 05.05.2014.
ИНФОРМАЦИЈЕ О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 30.04.2014.
 
ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН И СВРЉИГ - ИНФОРМАЦИЈЕ О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 23. 05. 2014
ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН И СВРЉИГ - ИНФОРМАЦИЈЕ О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 22. 05. 2014
ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН И СВРЉИГ - ИНФОРМАЦИЈЕ О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 20. 05. 2014.
ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН И СВРЉИГ - ИНФОРМАЦИЈЕ О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 19. 05. 2014.
ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН И СВРЉИГ - ИНФОРМАЦИЈЕ О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 15. 05. 2014.
ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН И СВРЉИГ - ИНФОРМАЦИЈЕ О ВОДИ ЗА ПИЋЕ 12. 05. 2014.
ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН И СВРЉИГ - ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ О ВОДИ ЗА ПИЋЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ О ВОДИ ЗА ПИЋЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНА ГАЏИН ХАН И СВРЉИГ 05. 05. 2014.
 

Најповољнија услуга имплементације ХАЦЦП система

Извештај о резултатима међулабораторијског
поређења – Микробиолошко испитивање минералне воде и пасте за зубе

Проширење обима акредитације
Комисија Министарства здравља посетила Институт
Mеђулабораторијског испитивања воде за пиће 2008
Хигијенска исправност воде за пиће јавних чесама града Ниша
Уводјење нових метода – изолација и идентификација Listeria monocytogenes из намирница
Учешће на међулабораторијском испитивању
Извештај о квалитету ваздуха на територији града Ниша
Извештај о квалитету воде реке Нишаве