line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

АКТУЕЛНОСТИ

      

Извештај о квалитету воде реке Нишаве

На основу уговорних обавеза са Управом за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине града Ниша, Центар за хигијену и хуману екологију врши узорковање и лабораторијско испитивање воде реке Нишаве, Кутинске реке, Топоничке реке и реке Јужне Мораве на следећим мерним местима:
 1. Река Нишава – село Просек - брана
 2. Река Нишава у нивоу водозахвата ЈКП »Наисус«
 3. Река Нишава 100m узводно од улива главног и помоћног канализационог колектора Ниша
 4. Река Нишава 300m низводно од улива главног и помоћног канализационог колектора Ниша
 5. Река Нишава 100 m узводно од улива у реку Jужну Мораву
 6. Кутинска река – Лазарево Село – 100 m низводно од моста
 7. Кутинска река у нивоу фабрике “Нисал”
 8. Топоничка река 100m узводно од улива отпадних вода Специјалне психијатријске болнице у Горњој Топоници
 9. Топоничка река 300m низводно од улива отпадних вода Специјалне психијатријске болнице у Горњој Топоници
 10. Река Јужна Морава – село Мрамор – 100m низводно од моста
 11. Река Јужна Морава – село Мезграја – 100m узводно од Суповачког моста

Испитивање се врши квартално (сезонски), док је у летњим месецима испитивање чешће ( једном месечно).

 

Табеларни приказ квалитета воде реке Нишаве за Јануар 2016

Табеларни приказ квалитета воде реке Нишаве за Фебруар 2016

 

Табеларни приказ квалитета воде реке Нишаве - годишњи извештај 2011

Табеларни приказ квалитета воде реке Нишаве - годишњи иѕвештај 2012

Табеларни приказ квалитета воде реке Нишаве - годишњи иѕвештај 2013

Табеларни приказ квалитета воде реке Нишаве - годишњи иѕвештај 2014

АРХИВА