line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

АКТУЕЛНОСТИ

      

Проширење обима акредитације

Центар за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Ниш је 01.09.2009. године од стране АТС-а добио позитивно мишљење за проширење обима акредитације у домену испитивања воћа и поврћа и производа од воћа и поврћа за следеће анализе:

  • одређивање остатака органофосфорних пестицида
  • одређивање нитрита и нитрата

 

Комисија Министарства здравља посетила Институт

10.07.2008. године Комисија за давање овлашћења за мерење емисије и имисије из Министарства заштите животне средине обисла је Институт за јавно здравље Ниш, Центар за хигијену и хуману екологију, ради обнове овлашћења за мерење имисије загађујућих материја у ваздуху.

 

Уводјење нових метода – изолација и идентификација Listeria monocytogenes из намирница

У складу са Нацртом Правилника о микробиолошким критеријумима за храну у Лабораторији за санитарну микробиологију отпочело се са овладавањем методе за изолацију и идентификацију Listeria  monocytogenes по стандарду ISO 11290.

 

Учешће на међулабораторијском испитивању

Уважавајући чињеницу да су Лабораторије за санитарну микробиологију и санитарну хемију акредитоване по стандарду SRPS ISO/IEC 17025 : 2006, ове лабораторије су позване да учествују на међулабораторијском испитивању чији је организатор ЕKО-ЛАБ из Београда.